Kosten en tarieven

De Hormoonpoli is een particuliere praktijk van medisch specialisten. Dit betekent dat de zorg die door hen geleverd wordt niet vergoed wordt uit uw basispolis. Het is mogelijk dat de facturen die u ontvangt deels vergoed worden door een aanvullende polis. Dat zal afhankelijk zijn van uw polisvoorwaarden.

Tarieven

kosten
Voorbereiden eerste consult door specialist (eenmalig)Nieuwe patiënten€127,50
Voorbereiden eerste consult bij Hormoonpoli door specialist (eenmalig)Bekende patiënten met dossier bij voormalige Vrouwenpoli€95
Consult medisch specialist (online, telefonisch, mail of in de praktijk)per kwartier**€50
Consult verpleegkundig overgangsconsulent (online, telefonisch, mail of in de praktijk)per kwartier **€ 32,50
Consult diëtist (online, telefonisch, mail of in de praktijk)per kwartier **€22,50
Administratiekostenvoor herhaalrecepten***€20
BloedafnamePer keer€20

** Als consulttijd wordt geteld de spreektijd van de patiënt met de arts en daarnaast voorbereidingstijd van de arts voorafgaand aan het consult, de tijd benodigd voor het maken van samenvattingen en adviezen voor de patiënt, voor het interpreteren van en berichten over uitslagen.

***Er worden geen administratiekosten voor het maken van een (herhaal)recept in rekening gebracht als het uitschrijven ervan plaatsvindt binnen de consulttijd.

Uitleg

Omdat de medisch specialisten van de Hormoonpoli geen contracten hebben met zorgverzekeraars is een verwijzing niet noodzakelijk. Een verwijzing door uw huisarts of verloskundige is echter welkom. De huisarts zal in een verwijzing al een groot deel van uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik samenvatten. Ook beschrijft een verwijzing kort de reden dat u onze hulp zoekt.

De tarieven zijn eenduidig. Voorafgaande aan een afspraak zal daarom helder zijn welke kosten ermee gemoeid gaan. Het tarief voor de tijd die een medisch specialist voor u uittrekt bedraagt per 1 juli 2024 200 euro per uur, ofwel 50 euro per aangevangen kwartier. Als u een consult heeft bij de verpleegkundig overgangsconsulent bedraagt het tarief 130 euro per uur, ofwel 32,50 euro per aangevangen kwartier. Bij de orthomoleculair diëtist bedraagt het tarief 90 euro per uur, ofwel 22,50 euro per aangevangen kwartier.

Om patiënt te worden bij de Hormoonpoli schrijft u zich in via de website. Hierna ontvangt u vragenlijsten over uw klachten, medische voorgeschiedenis  en gezondheidssituatie. Na het invullen daarvan bereidt de arts zich voor op het eerste consult. Hiervoor ontvangt u een factuur van 127,50 euro. Tevens krijgt u hierna toegang tot uw patiëntendossier gedurende 20 jaar na uw laatste behandeling.

Eerste consult: Gemiddeld 200 – 300 euro, dit is afhankelijk van de benodigde tijd. Wat krijgt u hiervoor?

  • De medisch specialisten bespreken met u de ingevulde vragenlijsten. De antwoorden en aanvullende vragen van uw specialist kunt u toelichten. Gezamenlijk wordt er tot een (voorlopig) plan aanpak gekomen. Hoe u het beste geholpen kunt worden.
  • Het eerste consult duurt gemiddeld 1 uur. Het consult vindt via een beveiligde beeldbelverbinding plaats of live in onze praktijk.
  • Na afloop van dit consult maakt de specialist een samenvatting van het consult, geeft tips om zelf aan de slag te kunnen en adviseert over eventuele aanvullende onderzoeken.
  • Het eerste vervolgconsult duurt afhankelijk van de hoeveelheid informatie die te bespreken is tussen 30-60 minuten. Dit consult vindt veelal via beeldbellen plaats. Na afloop van het consult maakt de specialist een samenvatting die u per mail ontvangt. De benodigde tijd varieert tussen de 15-30 minuten.
  • Verdere vervolgconsulten duren doorgaans niet langer dan 30 minuten. U betaalt apart voor samenvattingen achteraf. Deze vervolgconsulten kunnen ook telefonisch plaatsvinden, in de praktijk, of via de mail.

Aanvullende onderzoeken van bloed, urine en ontlasting rekent u direct af met het uitvoerend laboratorium. Als een schriftelijke of mondelinge interpretatie door uw behandelaar wenst tussen consulten door, betaalt u hiervoor apart.