Missie

Bij de Hormoonpoli wordt integrale geneeskunde beoefend. Tijdens de consulten is er aandacht voor de hele mens en de lichamelijke, psychische, emotionele, sociale, epigenetische en genetische aspecten van klachten. Bij onze manier van zorgverlening hoort dat we ruim de tijd nemen voor onze patiënten. Hierin onderscheidt de zorg van de Hormoonpoli zich van ziekenhuiszorg of zorg in de meeste zelfstandige behandelcentra.

Er wordt zorgvuldig nagegaan wat uw gezondheidsklacht is en er wordt gekeken of er mogelijk een samenhang is met andere gezondheidsproblemen op dit moment, of in het verleden. Ook wordt bekeken welke invloed leefstijl, voeding en omgang met stress hebben op uw klachten. Er wordt samen met u gezocht naar een oplossing die bij u past en die (toename van) gezondheidsklachten in de toekomst kan voorkomen.

Visie

De behoefte van de patiënt vormt het uitgangspunt. Samenwerking met de individuele patiënt is essentieel. De definitie van positieve gezondheid wordt nageleefd:

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”