Kosten en tarieven

De Hormoonpoli is een particuliere praktijk van medisch specialisten. Dit betekent dat de zorg die door hen geleverd wordt niet vergoed wordt uit uw basispolis. Het is mogelijk dat de facturen die u ontvangt deels vergoed worden door een aanvullende polis. Dat zal afhankelijk zijn van uw polisvoorwaarden.

Verwijzing

Omdat de medisch specialisten van de Hormoonpoli geen contracten hebben met zorgverzekeraars is een verwijzing niet noodzakelijk. Een verwijzing door uw huisarts of verloskundige is echter welkom. De huisarts zal in een verwijzing al een groot deel van uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik samenvatten. Ook beschrijft een verwijzing kort de reden dat u onze hulp zoelt.

Tarieven

De tarieven zijn eenduidig. Voorafgaande aan een afspraak zal daarom helder zijn welke kosten ermee gemoeid gaan. Het maakt niet uit of het een live consult betreft, een beeldbel-, e-mail- of telefonisch consult. Het betreft de tijd die nodig is voor het consult zelf en voor het uitwerken van adviezen c.q. het informeren van uw verwijzer.

Vanwege inflatie en toegenomen kosten zijn we genoodzaakt ons tarief aan te passen per 1 juli 2024 naar 200 euro per uur, ofwel 50 euro per aangevangen kwartier.

Als u een consult heeft bij de verpleegkundig overgangsconsulent bedraagt het tarief 130 euro per uur, ofwel 32,50 euro per aangevangen kwartier. Een consult bij de orthomoleculair diëtist kost per uur € 90, per aangevangen kwartier € 22,50

Vergoedingen

Het is mogelijk dat een deel van  de kosten van de behandeling bij de Hormoonpoli vergoed wordt vanuit uw aanvullende verzekering. Of dit het geval is bij uw aanvullende zorgverzekering kunt u hier zien:
Vergoedingen orthomoleculaire geneeskunde:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde#vergoedingen

Vergoedingen natuurgeneeskunde: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde#vergoedingen

Dokter onderzoekt patient

Inschrijving

Om patiënt te worden bij de Hormoonpoli schrijft u zich in via de website. Hierna ontvangt u een factuur voor de inschrijving van 127,50 euro. Hiervoor krijgt u toegang tot de medische vragenlijst en tot uw patiëntendossier gedurende 20 jaar na uw laatste behandeling.

Gemiddelde tarieven

Eerste consult: 200-300 euro. Wat krijgt u hiervoor?

  • De medisch specialisten bespreken samen uw vragenlijst. Er wordt zo duidelijk door welke specialist u het beste geholpen kunt worden en er wordt een inschatting welke aanpak mogelijk is
  • Het eerste consult duurt gemiddeld 1 uur. Het consult vindt live of via een beveiligde beeldbelverbinding plaats.
  • Na afloop van dit consult maakt de specialist een samenvatting van het consult, geeft tips om zelf aan de slag te kunnen en adviseert over eventuele aanvullende onderzoeken.

Vervolgconsulten

  • Het eerste vervolgconsult duurt afhankelijk van de hoeveelheid informatie die te bespreken is tussen 30-60 minuten. Dit consult vindt veelal via beeldbellen plaats, maar een live consult is ook mogelijk.  Na afloop van het consult maakt de specialist een samenvatting die u per mail ontvangt. De benodigde tijd varieert tussen de 15-30 minuten.
  • Verdere vervolgconsulten duren doorgaans niet langer dan 30 minuten. U betaalt apart voor samenvattingen achteraf. Deze vervolgconsulten kunnen ook telefonisch plaatsvinden of via de mail.

Overige kosten

  • Aanvullende onderzoeken van bloed, urine en ontlasting rekent u direct af met het uitvoerend laboratorium. Als een schriftelijke of mondelinge interpretatie door uw behandelaar wenst tussen consulten door, betaalt u hiervoor apart.
Dokter onderzoekt patient