Disclaimer 

De Hormoonpoli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Wij doen ons best, maar kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website juist en volledig is. De inhoud van de website is informatief bedoeld.

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, magnetische drager, microfilm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hormoonpoli.

Alle rechten voorbehouden.